Нашето училище се сдоби с нова лаборатория за програмиране на микроконтролери ARDUINO. Проектът е реализиран със съдействието на Техническия университет гр. Габрово и е поредна стъпка в процеса на модернизиране и създаване на европейска среда за работа на учениците в подготовката за бъдещата им професия.


Вашият коментар