Практическо обучение на млади специалисти за развитие на ключови компетентности и умения в сектор ИКТ – practICT“ № 2017 – 1 – BG01 – КА102 – 035914

      В периода 14.07.2018 – 29.07.2018г. се проведе обучение в гр.Палермо, Сицилия, Италия, в което участваха 8 ученици от ПГЕ... Continue reading →

На 10.05.2018 г. в ПГЕ „ Джон Атанасов “ се проведе информационен ден по проект BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ –ТВОЯТ ЧАС „