Безопасност на движението по пътищата (БДП)

ИНСТРУКTАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГЕ “ДЖОН АТАНАСОВ” – гр. Стара Загора

Презентация – БДП

Презентация – Етика на пътя

Презентация – Движение по хлъзгав път

Презентация – Качества, необходими за бесопасно управление

План за обучение по БДП

Презентация – Основни понятия

Презентация – Участници в движението и особености в управлението на различните ППС

Презентация – Разположение на нерелсовите ППС върху пътя