Информация!!!

Относно:  Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование  – част по теория и част по практика... Continue reading →