Прием за 2022/2023 учебна година

ЗАПОВЕД ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ

График

 на дейностите по приемането на ученици след основно образование (четвърти етап на класиране)

 

Вид дейност Срок , прием в VIII клас
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05.09.2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране 07.09.2022 г.
Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране 07.09.2022 г.

 

 

Брой незаети места:

  1. Компютърни мрежи с РИЧЕ АЕ – 1 .

Необходими документи:

  1. Заявление до директора на ПГЕ „Джон Атанасов“ (подава се в училището – ул. „Никола Петков“ №4 ).
  2. Оригинал на свидетелството за завършено основно образование.
  3. Оригинал на медицинско удостоверение.

Балът за класиране се формира като сбор от следните елементи:

  • Удвояване на резултата по Български език и литература от НВО;
  • Удвояване на резултата по Математика от НВО;
  • Оценките по Информационни технологии и Технологии и предприемачество от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки.

Работно време на комисията от 9.00 до 15.00 ч.

ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС /ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/

Професия ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ
Специалност ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ – с разширено изучаване на английски език

Професия СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ
Специалност СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ – с разширено изучаване на английски език

Професия ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Специалност КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ – с разширено изучаване на английски език

Професия ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Специалност КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ – с разширено изучаване на английски език

Балът за класиране се образува като сбор от удвоената оценка от теста по български език и литература, удвоената оценка от теста по математика и оценките по информационни техологии и технологии  от свидетелството за завършено основно образование.

Успешно завършилите ученици могат да продължат образованието си във висши учебни заведения и/или да работят в областта на компютърна техника, микропроцесорни системи, мобилни комуникации, радио и телекомуникационни системи, офис техника, медицинска техника, охранителни системи, аудио и видеотехника, кабелна и сателитна телевизия, промишлена и битова електроника.


 

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

Вашият коментар