Прием за 2024/2025 учебна година

ЗАПОВЕД ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ

 

 

ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС /ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/

Професия ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ
Специалност ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ – с разширено изучаване на английски език

Професия СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ
Специалност СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ – с разширено изучаване на английски език

Професия ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Специалност КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ – с разширено изучаване на английски език

Професия ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Специалност КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ – с разширено изучаване на английски език

 

Балът за класиране се формира като сбор от следните елементи:

  • Удвояване на резултата по Български език и литература от НВО;
  • Удвояване на резултата по Математика от НВО;
  • Оценките по Компютърно моделиране и информационни технологии, Технологии и предприемачество от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки.

Успешно завършилите ученици могат да продължат образованието си във висши учебни заведения и/или да работят в областта на компютърна техника, микропроцесорни системи, мобилни комуникации, радио и телекомуникационни системи, офис техника, медицинска техника, охранителни системи, аудио и видеотехника, кабелна и сателитна телевизия, промишлена и битова електроника.


 

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

Вашият коментар