Прием за 2022/2023 учебна година

ЗАПОВЕД ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ

ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС /ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/

Професия ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ
Специалност ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ – с разширено изучаване на английски език

Професия СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ
Специалност СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ – с разширено изучаване на английски език

Професия ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Специалност КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ – с разширено изучаване на английски език

Професия ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Специалност КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ – с разширено изучаване на английски език

Балът за класиране се образува като сбор от удвоената оценка от теста по български език и литература, удвоената оценка от теста по математика и оценките по информационни техологии и технологии  от свидетелството за завършено основно образование.

Успешно завършилите ученици могат да продължат образованието си във висши учебни заведения и/или да работят в областта на компютърна техника, микропроцесорни системи, мобилни комуникации, радио и телекомуникационни системи, офис техника, медицинска техника, охранителни системи, аудио и видеотехника, кабелна и сателитна телевизия, промишлена и битова електроника.


 

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

Вашият коментар