Проекти за учебната 2017/2018г.

Проект „Иновации и ИТ технологии – успешен старт в кариерата и стъпка към
дигитална Европа – DIGITTRAIN“
с Договор № 2017-1-BG01-KA102-035925, на програмата „Еразъм +” на Европейския
съюз за Република България. Проектът
включва двумесечна предварителна педагогическа, културна и езикова подготовка в
страната на Организацията бенефициент най-малко на 60 ученици в 10-11 клас от
три професионални гимназии (ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ – Севлиево, ПГЕ „Джон
Атанасов“ – Стара Загора и ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ – Плевен) и двуседмична
практика в Плимут, Югозападна Англия. Практиката ще се осъществи в реални
условия в дигиталната агенция „Тотал Иновейшън ЕС“, специализирана в
разработването на цялостни бранд стратегии, технологични приложения, уеб
сайтове за ефективно онлайн присъствие в периода 14 юли – 12 август 2018г. В
рамките на проекта учениците, придобиващи професионална квалификация в областта
на ИКТ, ще се запознаят с европейските практики, прилагане и доразвиване на
усвоените в професионалната училищна подготовка теоретични знания. Участието в
мобилността е неделима част от ПОО на младите хора, позволяваща да се създаде
гъвкаво европейско пространство за умения и компетентности чрез обвързване на
обучението с практиката и развиване потенциала на обучаемите чрез учене в
процеса на работа.

Обучаващите
се ще бъдат въведени в:

 • дигиталния
  маркетинг и иновации в бранд стратегиите;
 • изграждане
  на цялостна стратегия за SEO оптимизацията за търсачки;
 • създаване
  на профили в социални медии;
 • работа
  с аналитичните данни на сайт и създаване на аналитичен доклад (Google
  Analytics);
 • инсталация
  на система за управление на съдържанието WordPress;
 • тестване
  на дигитална сигурност и онлайн идентичност;
 • работа
  с техники за онлайн продажби и разплащания;
 • провеждане
  на уебсайт одити;
 • разбиране
  и създаване на потребителско изживяване (UX Design).