История на училището

Лого на училищетоУчилището подготвя ученици от 1985 година. Първоначално обучението е тясно специализирано и възниква във връзка с необходимостта от висококвалифицирани кадри по електроника за нуждите на региона и основно за СО “Дискови запомнящи устройства”, Стара Загора. Професионалната подготовка на учениците се реализира в дневна и задочна форма на обучение по специалността Електронна техника, профил Промишлена електроника. Успешно завършилите обучението получават квалификация “техник”. До учебната 1989/1990 година в училището се обучават и ученици в рамките на Учебно професионален комплекс (УПК) и се дипломират с квалификация “монтьор на електронна техника”.

От учебната 1987/1988 година обучението се реализира в 4-годишен курс и обхваща общообразователна и професионална подготовка. Техникумът по електроника получава статут на самостоятелна учебна единица от системата на средното образование. Завършилите ученици получават дипломи за средно образование и квалификация “техник”.

Необходимостта от висококвалифицирани техници по електроника нараства успоредно с развитието на новите технологии. От 1990г. в техникума по електроника се обучават ученици по специалностите: Радиотехника и телевизия, Съобщителна техника, Електронна техника с профил Микропроцесорна техника. От 1993г. училището носи името на Джон Атанасов – създателят на компютъра Ей Би Си.

От учебната 1992/1993 година в училището се приемат както ученици след завършено основно образование със срок на обучени 4 години, така и ученици след завършен седми клас и интензивно изучаване на английски език със срок на обучение 5 години. Постепенно паралелките с интензивно изучаване на английски език увеличават броя си от една до пет, като разширяват възможностите за обучение по специалностите: Компютърна техника и технологии, Компютърни мрежи, Телекомуникационни системи, Оптически комуникационни системи, Микропроцесорна техника, Промишлена електроника. От учебната 2013/2014г. в ПГЕ “Джон Атанасов” се приемат ученици по специалността Системно програмиране с интензивно изучаване на английски език и срок на обучение 5 години.

Успешно завършилите  ученици получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация “техник”. Това им дава възможност да се реализират в областите на аудио и видеотехниката, радио и телекомуникационната техника, микропроцесорната техника, компютърната техника и програмирането, промишлената и битова електроника, охранителните системи, факс и копирна техника, кабелната и сателитна телевизия, медицинската техника.