История на училището

Лого на училището

                           Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“  Стара Загора

Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ подготвя ученици от 1985 година. Обучението е тясно специализирано и възниква във връзка с необходимостта от висококвалифицирани кадри по електроника  и програмиране за региона и основно за СО “Дискови запомнящи устройства”, Стара Загора. Професионалната подготовка на учениците се реализира в дневна и задочна форма на обучение по специалността Електронна техника, профил Промишлена електроника. Успешно завършилите обучението получават квалификация “техник”. От 01.09.1987г.  Техникум по електроника получава статут на самостоятелна учебна единица от системата на средното образование. Успешно завършилите ученици получават дипломи за средно образование и квалификация “техник”. Необходимостта от висококвалифицирани техници по електроника нараства с развитието на новите технологии. От 1990г. в Техникум по електроника се обучават ученици по специалностите: Радиотехника и телевизия, Съобщителна техника, Електронна техника с профил Микропроцесорна техника. От 1993г. училището носи името на Джон Атанасов – създателят на компютъра Ей Би Си. От учебната 1992/1993 година се приемат ученици след завършено основно образование и след завършен седми клас, с интензивно изучаване по английски език по специалностите: Компютърна техника и технологии, Компютърни мрежи, Телекомуникационни системи, Оптически комуникационни системи, Микропроцесорна техника, Промишлена електроника. От учебната 2013/2014г. в ПГЕ “Джон Атанасов” се приемат ученици по специалност Системно програмиране с интензивно изучаване на английски език, а от учебната 2017/2018 година  по специалност Приложно програмиране. Специалностите са свързани с реализирането на обучение за IT кариера с цел да се създадат условия за софтуерно професионално образование и обучение по учебни програми, разработени съвместно с бизнеса. Учениците се реализират в областите на аудио и видеотехниката, радио и телекомуникационната техника, микропроцесорната техника, компютърната техника и програмирането, промишлената и битова електроника, охранителните системи, факс и копирна техника, кабелната и сателитна телевизия, медицинската техника. Училището си сътрудничи с ТУ Габрово и работи с водещи фирми от региона:  ДЗУ АД, БУЛСАТКОМ, СТАНДАРТ ПРОФИЛ, софтуерни и компютърни фирми и сервизи.

Европейски програми

ЕП Евроскола – Европейски парламент, 2013г., Франция  /Страсбург/

ЕП Леонардо да Винчи,  „Приложна електроника“,  2013-2015г.,  Англия, Испания, Турция

ЕП Еразъм+, „Защита на информацията в компютърните мрежи“, 2015-2016г., Англия  /Лондон/

ЕП Еразъм+, „Умна къща“, 2016-2018г., Германия, Италия, Испания, Словения, Турция

ЕП Еразъм+, „Обмен на добри практики“, 2017-2018г., Италия

ЕП Еразъм+, „Иновации и ИТ технологии, 2017-2018г., Англия

ЕП Еразъм+, „Практическо обучение на специалисти в сектор ИКТ“, 2017-2018г. Италия

ЕП Еразъм+, DISCOVER „Разработване на иновативни подходи за популяризиране на науката в професионалното образование“,   2017-2019г., Италия, Полша, Словакия, Гърция, България /ТУ Габрово, ПГЕ „Джон Атанасов“/

ЕП Еразъм+, „Класна стая на бъдещето“, 2018-2021г., Германия, Италия, Испания, Португалия, Румъния

ЕП Еразъм+, „Иновации и ИТ технологии“, 2018-2019г., Англия

ЕП Еразъм+, „Повишаване квалификацията на педагогически специалисти чрез иновативни практики за електронно обучение“, 2018-2019г., Португалия

Национални програми

НП УСПЕХ, 2012-2015г.

НП Твоят час, 2016-2018г.

НП Ученически практики 2012-2018г.

НП ИКТ Създаване на компютърен кабинет IT клас, 2014г.

НП Модернизация на професионалното образование,  2016г.

НП ИКТ Електронен дневник, 2017-2020г.

НП Осигуряване на съвременна образователна среда, 2018-2020 г.

НП Квалификация, 2018-2020 г.

НП Без свободен час, 2018-2020 г.

НП Мотивирани учители, 2018-2020 г.

НП Подкрепа за успех, 2018-2020 г.

Разработване на учебни планове и програми – дневно и дуално обучение 2016-2020г.

Българо-швейцарски проект „DOMINO“, за обучение чрез работа (дуално обучение) –специалности: Промишлена електроника, Микропроцесорна техника, Системно програмиране, Компютърна техника, Компютърни мрежи.

Електронното обучение се реализира успешно през учебната 2019-2020 година. Изгради се система за електронно споделяне на уроци, базирана на Moodle – среда за електронно обучение с отворен код от учителите по програмиране. Системата за електронно обучение дава възможност за разработване на уроци, задания, тестове и др. Вградена е виртуална класна стая, където обучението се извършва в реално време.

Професионална гимназия по електроника «Джон Атанасов»  ще продължи да участва активно в Националните и Европейски програми в областта на образованието. Целта е насърчаване на познанията и иновациите, подобряване на качеството и конкурентоспособността в професионалното образование и производството.

Завършилите училището системни програмисти, приложни програмисти и техници на компютърни системи ще създават програмни продукти, ще администрират и  поддържат бази данни, ще управляват медийни системи и интернет приложения, ще предлагат и ремонтират компютърна техника.