Продължаване на обучението

Условия и ред за продължаване на обучението

Продължаване на обучението се организира за ученици в задължителна училищна възраст, които са прекъснали обучението си през минали години и са навършили 16 години.

Учениците, желаещи да продължат обучението си подават в канцеларията на гимназията писмено заявление по образец до Директора.

Условията и редът за организиране и провеждане на продължаване на обучението се определят със заповед на Директора на училището.

Учениците могат да продължат обучението си в самостоятелна форма.

 

Filter:AllOpenResolvedClosedUnanswered
Sorry, but nothing matched your filter