Училищен вестник

Училищният вестник е дело на малък авторски колектив, който събира информация за различните дейности в училище, последни IT новини и творби на ученици и учители и ги сформира в малък вестник, издаван в хартиен и електронен вид.

 

Първи брой (29/01/2014г.) – преглеждане
Втори брой (28/02/2014г.) – преглеждане
Трети брой (30/04/2014г.) – преглеждане
Четвърти брой (18/12/2014г.) – преглеждане
Пети брой (19/02/2015г.) – преглеждане

Вашият коментар