Клуб “Медиите отвъд фейсбук”

Клуб “Медиите отвъд фейсбук” търси вашите:
– Миймове
– Фотографии
– Рисунки
– Текстове
– Пезия
за училищния вестник “Електрончо”.

Изпращайте творчеството си на: mediite.pge@gmail.com

Краен срок: 03.04.2021г.

Вашият коментар