Общински ученически игри

Отборите по ханбал на ПГЕ “Джон Атанасов” спечелиха първо място за възрастова група 11-12 клас и второ място за възрастова група 8-10клас.

Вашият коментар