Родителска среща

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на 26.09.2023 г. от 18:00 часа

ще се състои родителска среща в кабинетите

на класните ръководители.

Вашият коментар