Съзтезание за презентация, клип или филм на тема “110 години от рождението на Джон Атанасов”

Р Е З У Л Т А Т И
от конкурса за изработване на презентация, видеоклип или филм на тема: ПГЕ „Джон Атанасов” – моето училище

В раздел презентация:
I място Петър Янев – 11кт клас
II място Иван Колев и Гачо Колев – 11а клас
III място Владимир Минчев – 11кт клас

В раздел филм:
I място Илияна Генчева – 10в клас

Комисия : Председател инж. Светла Русева
Членове: инж. Станка Михайлова и Жасмина Господинова

Вашият коментар