Съобщение за зрелостниците

Дати за защита на дипломемни проекти: 21.05.2024г.  /  22.05.2024г.  /  23.05.2024г.

Дати за изпити в част по практика на професията:  27.05 – 28.05.2024г.  /  29.05 – 30.05.2024 г.

 

График – държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта защита на дипломен проект

 

График- държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по практика на професията

 

Вашият коментар