Covid-19 Правила

Вътрешни правила за работа

Заповед ПГЕ – мерки и дезинфекция

Заповед ПГЕ – насоки

Актуализирани насоки за обучение

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19

Правила за преминаване към ОРЕС

Списък на заболявания

COVID-19 Презентация

Заповед ПГЕ – правила за карантиниране

Заповед ПГЕ – електронно обучение

Заповед ПГЕ – достъп до училище

Заповед ПГЕ – преминаване към електронно обучение

Заповед ПГЕ –  лични предпазни средства

Епидемична информация