Относно:  Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта защита на дипломен проект

Относно:  Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта защита на дипломен проект

Място на провеждане: ПГЕ “Джон Атанасов” Стара Загора, ул. “Ген. Столетов” №185

Зали на провеждане: № 309 и № 312

Дати на провеждане: 26.05.2023 г.  – 30.05.2023г.

Начален час: 13.30

ГРАФИК ДИПЛОМАНТИ

Вашият коментар