Относно:  Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта защита на дипломен проект

Относно:  Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта защита на дипломен проект

Място на провеждане: ПГЕ “Джон Атанасов” Стара Загора, ул. “Ген. Столетов” №185

Зали на провеждане:  № 312

Дати на провеждане: 28.08.2023 г.

Начален час: 08.30

Вашият коментар