Информация!!!

Относно:  Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование  – част по теория и част по практика на професията, сесия август – септември

Място на провеждане: ПГЕ “Джон Атанасов” Стара Загора, ул. “Никола Петков” № 4

Зала на провеждане: № 18

Дата на провеждане: 26.08.2022 г. – теория на професията

05.09.2022 г. – практика на професията

Начален час: 8.30

Списък на зрелостниците – теория на професията

Списък на зрелостниците – практика на професията

Вашият коментар