Относно: Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование – част по практика на професията

Относно: Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование – част по практика на професията Място на... Continue reading →

Относно:  Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта защита на дипломен проект

Относно:  Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта защита на дипломен проект Място на провеждане: ПГЕ “Джон... Continue reading →