Относно:  Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта защита на дипломен проект

Относно:  Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта защита на дипломен проект Място на провеждане: ПГЕ “Джон... Continue reading →