Относно: Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование – част по практика на професията

Относно: Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование – част по практика на професията Място на... Continue reading →